Pelatihan SDM

Pentingnya Etika bagi Kehidupan Bermasyarakat

Konsep Dasar Etika Pengertian Etika Istilah “etika” berasal dan bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat, ahlak, watak, perasaan; sikap; dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta etha mempunyai adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat/moral. Sehingga berdasarkan asal usul …

Pentingnya Etika bagi Kehidupan Bermasyarakat Read More »